Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Nyheter

08 oktober 2020 | Nyheter

Är det trångt ombord?

Här kan du se var och när vi bedömer att det finns risk för trängsel ombord på våra bussar under den kommande veckan.
Vi vädjar till alla resenärer att följa Folkhälsomyndighetens tydliga rekommendationer om att undvika kollektivtrafiken och påminner om det egna ansvaret att undvika trängsel ombord på bussarna. Finns det andra möjligheter att resa än att åka med kollektivtrafiken är det alltid att rekommendera. Är det mycket folk på en buss, är kanske nästa avgång den bästa lösningen. Om vi alla hjälps åt kan vi tillsammans minska risken för trängsel och därmed också risken för smittspridning. 
Vi håller igång kollektivtrafiken för dig som behöver resa med oss. Vi kör så mycket trafik vi kan för att undvika att trängsel uppstår. 
Om det är möjligt, försök att undvika resa under rusningstider: 06:00-08:30 och 15:00-18:00 och under de tider och med de linjer vi anger nedan. För att underlätta för dig som behöver resa med oss, visar vi vilka busslinjer där det har uppstått trängsel under föregående vecka och där vi förväntar oss trängsel i någon omfattning under kommande vecka. 

 

Busslinje Tider

Halmstad

 
Linje 1  06:30 - 08:00, 14.30 - 16.00 
Linje 2    07:30 - 09:00
Linje 3  07:30 - 08:30, 15:00 - 15:30

Linje 4

15:30 - 16:00
Linje 7 07:30 - 08:00
Linje 350  07:00 - 08:00

Falkenberg

 
   

Varberg

 
Linje 1 14:00 - 14:30

Linje 615

08:30 - 09:00, 15:00 - 16:30

Hyltebruk

 
Linje 400 07:30 - 08:30

Laholm

 
Linje 225 16:00 - 17:00

 

Uppgifterna uppdateras fredagar senast kl 13:00.

Sammanställningen bygger på resandet under föregående vecka och en uppskattning av resandet kommande vecka. Trängseln kan alltså skilja vecka från vecka. Tack för att du bidrar till tryggare resor!

Senaste uppdatering: 2020-10-23 kl. 11:00

 

Is it crowded on board?

We keep the public transport going for those who need to travel with us. We drive as much traffic as we can to avoid congestion.
If possible, try to avoid travel during rush hour: 06:00-08:30 and 15:00-18:00 and during the times we specify below.

Here we show which bus lines where congestion occurred during the previous week.

 

Bus line Time

Halmstad

 
Line 1  06:30 - 08:00, 14.30 - 16.00
Line 2    07:30 - 09:00
Line 3  07:30 - 08:30, 15:00 - 15:30
Line 4 15:30 - 16:00
Line 7 07:30 - 08:00
Line 316 08:00 - 08:30
Line 350  07:00 - 08:00

Falkenberg

 
   

Varberg

 
Line 1 14:00 - 14:30
Line 615 08:30 - 09:00, 15:00 - 16:30

Hyltebruk

 
Line 400 07:30 - 08:30

Laholm

 
Line 225 16:00 - 17:00

 

The information is updated on Fridays at 13:00.

The compilation is based on travel during the previous week. The congestion can vary from week to week. Thank you for contributing to safer travel!

Latest update:  2020-10-23 kl. 11:00