Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Fritidsbiljetten plus

Fritidbiljetten plus är ett erbjudande från Hylte kommun till dig som är under 20 år och folkbokförd
inom kommunen. Fritidbiljetten plus hämtar du ut hos Hylte kommuns kundtjänst.

Så här funkar fritidsbiljetten:

  • Biljetten gäller för dig som är under 20 år, mellan 16 juni - 31 december 2022. 
  • Du kan resa fritt i hela Halland på skoldagar och studiedagar mellan kl. 15.00-04.00, dygnet runt lördagar och söndagar, samt dygnet runt under lov- och helgdagar. Under sommarlovet (16 juni-15 augusti) är biljetten giltig dygnet runt.

Tänk på att du måste registrera dig på Mitt konto
för att ta del av Tappa bort-garanti.

Mitt konto »