Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Instruktionsfilmer till företagsportalen

Här hittar du instruktionsfilmer för hur du hanterar företagsresor i företagsportalen och i vår app. 

Så här ger du dina medarbetare tillgång till företagsresor i appen:

Så här lägger du till företagsresor i appen:

Så här köper du en företagsresa i appen: