Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Återköp

Ångra biljettköp

Våra biljetter omfattas inte av någon generell ångerrätt. 

Det finns dock några undantag: 

  • Vid dödsfall.
  • Om trafikutbudet ändras så väsentligt efter ditt köp så att du inte längre kan åka som du planerat.
  • Om du reser med en  365-dagarsbiljett och blir sjuk, arbetslös (gäller endast tillsvidareanställning), flyttar eller byter arbetsgivare (gäller endast vid byte av arbetsort). I dessa fall krävs sjukintyg, intyg från arbetsförmedlingen, bekräftelse från Skatteverket eller anställningsavtal som styrker rätten till återköp.

Så här beräknas ersättningen:

  • 365-dagarsbiljett – pris/365 x antalet kvarvarande dagar (vid sjukdom antalet sjukdagar).
  • 30-dagarsbiljett – pris/30 x antalet kvarvarande dagar. Gäller vid dödsfall eller förändrat trafikutbud.
  • 10x24-timmarsbiljett – pris/10 x antalet kvarvarande dagar. Gäller vid dödsfall eller förändrat trafikutbud.

För att begära återköp behöver du skicka in en reklamation.

Våra villkor hittar du här » 

Logotyp Region Halland