Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Återköp

Oaktiverad biljett

Vi återköper biljetter som inte är aktiverade till sitt fulla värde. En biljett kan vara oaktiverad fram till och med 365 dagen efter köptillfället. Efter 365 dagar går det inte längre att aktivera biljetten och inte heller att återköpa den.  

Du gör återköpet i samma försäljningskanal som du köpte biljetten i. I appen och på Mitt konto görs återbetalningen till samma betalmedel som du betalade med. I våra kundservicebutiker görs återbetalningen kontant eller till ett betalkort, vid uppvisande av kvitto.

Vid köp av flera biljetter görs återköpet för samtliga biljetter förutsatt att de inaktiva.

Om du köper din biljett under en kampanjperiod kan tillfälliga villkor gälla.
Våra villkor hittar du här » 

Aktiverad biljett

Vi återköper inte aktiverade biljetter. 

Det finns dock några undantag: 

  • Vid dödsfall.
  • Om trafikutbudet ändras så väsentligt efter ditt köp så att du inte längre kan åka som du planerat.
  • Om du reser med en  365-dagarsbiljett och blir sjuk, arbetslös (gäller endast tillsvidareanställning), flyttar eller byter arbetsgivare (gäller endast vid byte av arbetsort). I dessa fall krävs sjukintyg, intyg från arbetsförmedlingen, bekräftelse från Skatteverket eller anställningsavtal som styrker rätten till återköp.

Så här beräknas ersättningen:

  • 365-dagarsbiljett – pris/365 x antalet kvarvarande dagar (vid sjukdom antalet sjukdagar).
  • 30-dagarsbiljett – pris/30 x antalet kvarvarande dagar. Gäller vid dödsfall eller förändrat trafikutbud.
  • 10x24-timmarsbiljett – pris/10 x antalet kvarvarande dagar. Gäller vid dödsfall eller förändrat trafikutbud.

För att begära återköp behöver du skicka in en reklamation.

Logotyp Region Halland