Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Våra resevillkor

Allmänna resevillkor

Dessa allmänna villkor version 2022:1 uppdaterades 2022-01-01.

Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg är din avtalspart och den som bedriver trafiken, säljer biljetter och levererar tjänster till dig.

Tillfälliga villkor för biljetter köpta under kampanjen 15-28 november 2021:

  • Du måste aktivera din biljett inom 30 dagar från köptillfället. Efter det så är biljetten förbrukad och går inte längre att aktivera. 
  • Biljetten går inte att återköpa. 

1. Villkorens tillämplighet

2. Hallandstrafikens definitioner

3. Trafikutbud, priser, biljettsortiment och giltighet

4. Användning av Hallandstrafikens Kundapp och Mitt Konto 

5. Resa med Biljett kopplat till Hallandstrafikens Plastkort

6. Resa med pappersbiljett

7. Biljettkontroll, visering och tilläggsavgift

8. Allmänna föreskrifter för Resan

9. Särskild service till personer med funktionsvariation

10. Återköp och ångerrätt

11. Ersättning vid försening

12. Hallandstrafikens ansvar och ansvarsbegränsningar

13. Övrigt

14. Tvist och tillämplig lag

15. Kontaktuppgifter