Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Våra resevillkor

Allmänna resevillkor

Dessa allmänna resevillkor version 2024:4 uppdaterades 2024-05-29.

Hallandstrafiken, org. nr 232100-0115, Box 269, 311 75 Falkenberg är din avtalspart och den som bedriver trafiken, säljer biljetter och levererar tjänster till dig.

1. Villkorens tillämplighet

2. Hallandstrafikens definitioner

3. Trafikutbud, försäljningskanal, biljettsortiment och giltighet

4. Resa med Biljett i Hallandstrafikens Kundapp

5. Resa med Biljett kopplat till Hallandstrafikens Plastkort

6. Resa med pappersbiljett

7. Biljettkontroll, visering och tilläggsavgift

8. Allmänna föreskrifter för Resan

9. Särskild service till personer med funktionsvariation

10. Återköp och ångerrätt

11. Ersättning vid försening och reklamation

12. Hallandstrafikens ansvar och ansvarsbegränsningar

13. Övrigt

14. Tvist och tillämplig lag

15. Kontaktuppgifter

Logotyp Region Halland