Vad söker du?

chat_bubble
Chatta med oss!
close

Synpunkt på en tilläggsavgift

Lämna in en synpunkt på en tilläggsavgift

Det är viktigt att du skickar in dina synpunkter inom 10 dagar från då din biljett kontrollerades. Det är för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett så pass bra sätt som möjligt. Var noga med att fylla i rätt uppgifter direkt i formuläret. Det kommer att förenkla och minska handläggningstiden. Vi vill göra vår hantering så rättvis och smidig som möjligt.

Här kan du lämna en synpunkt eller överklaga din avgift.

 

Har du tappat bort din tilläggsavgift? 

Om du har tappat bort din tilläggsavgift så ange ditt personnummer och skriv in OCR-nummer 00000000 i överklagan. Har du tappat bort din avgift och vill betala in kontaktar du oss enklast via överklagan och skriver in personuppgifter så återkopplar vi till dig.

Betala din tilläggsavgift

Om du har en synpunkt på din tilläggsavgift är det viktigt att du ändå betalar tilläggsavgiften inom 10 dagar. Om vi efter att ha undersökt ditt ärende kommer fram till att tilläggsavgiften inte är rätt utskriven, kommer vi att göra en återbetalning till dig.

Logotyp Region Halland