Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Vår trafik

Tjänster och trafikföretag

De tjänster Hallandstrafiken erbjuder är busstrafik (linjetrafik och skolskjuts), tågtrafik (Öresundstågen, Krösatågen, Pågatågen och Västtågen) och serviceresor (färdtjänst, närtrafik, sjukresor och beställningstrafik). 

Vi på Hallandstrafiken kör inte själv några bussar, utan det gör våra trafikföretag. Nobina heter det trafikföretag som ansvarar operativt för större delen av busstrafiken i Halland. Det innebär att de ansvarar för trafikdrift, trafikplanering, lokal information och marknadsföring. Förutom Nobina jobbar vi med sju andra trafikföretag som kör skol- och regionbusstrafik. Vilka det är kan du läsa här nedanför. 

Stads- och regionbusstrafik i hela Halland (sk huvudlinjer*)

Skol- och regionbusstrafik (övriga linjer*)

Serviceresor