Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Vår trafik

Tjänster och trafikföretag

De tjänster Hallandstrafiken erbjuder är busstrafik (linjetrafik och skolskjuts), tågtrafik (Öresundstågen, Krösatågen, Pågatågen och Västtågen) och serviceresor (färdtjänst, närtrafik, sjukresor och beställningstrafik). 

Vi på Hallandstrafiken kör inte själv några bussar eller tåg, utan det gör våra trafikföretag. Vilka det är kan du läsa här nedanför. 

Stads- och regionbusstrafik i hela Halland (sk huvudlinjer*)

Skol- och regionbusstrafik (övriga linjer*)

Tågtrafik

Serviceresor