Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

 

UPPDATERING torsdag kl: 14:15:
De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik är nu ändrad. Arbetet med att återställa kommunikationen med bilarna pågår för fullt och vi hoppas att det ska fungera igen någon gång under vecka 13, men vi har tyvärr ingen information om exakt när det kan vara i gång igen. 

Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Vi vill även informera om att det stundtals kan vara långa köer in till vår beställningscentral.

Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Visa all trafikinfo

Hallandstrafikens integritetspolicy

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Hallandstrafiken vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt.  Nedan beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter.

All behandling av personuppgifter sker enligt lagstiftning. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Läs mer om dina rättigheter nedan. Besök gärna Integritetsskyddsmyndigheten där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende företags och organisationers behandling av dina personuppgifter.

Integritetspolicy - så här behandlar Hallandstrafiken dina personuppgifter

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Hur får Hallandstrafiken dina personuppgifter?

Vilka uppgifter behandlas?

Varför behandlar Hallandstrafiken uppgifter om dig?

När har Hallandstrafiken rätt att behandla dina personuppgifter?

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Överföring till tredje land

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vad har du för rättigheter?

Hur skyddas dina uppgifter?

Cookies

Uppdatering av denna integritetspolicy

Kontaktinformation

Dataskyddsombudet ska kontrollera att Hallandstrafiken hanterar personuppgifterna på rätt sätt och följer det som står i dataskyddsförordningen. Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Hallandstrafikens dataskyddsombud på:

Hallandstrafiken AB
Box 269
311 23 Falkenberg

dpo@hlt.se