Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

 

UPPDATERING torsdag kl: 14:15:
De tekniska störningarna är inte åtgärdade och prognosen för normal trafik är nu ändrad. Arbetet med att återställa kommunikationen med bilarna pågår för fullt och vi hoppas att det ska fungera igen någon gång under vecka 13, men vi har tyvärr ingen information om exakt när det kan vara i gång igen. 

Vi fortsätter därför att vädja till alla som har en serviceresa (sjukresa, färdtjänst eller skolskjuts) med taxi som inte måste genomföras just nu, att om möjligt ta den resan vid ett senare tillfälle. Ingen trafik är inställd och de allra flesta serviceresorna kommer att kunna genomföras, men med förseningar. Vi vill även informera om att det stundtals kan vara långa köer in till vår beställningscentral.

Det är en omfattande teknisk störning hos en underleverantör, orsakad av en riktad IT-attack som påverkar datakommunikationen till taxibilarna.

Visa all trafikinfo

Zoombar karta

Vill du veta hur en viss linje kör?

Med den zoombara kartan kan du enkelt överblicka alla våra linjesträckningar i Halland. (Förutom anropsstyrd/beställningstrafik och skolturer.)

Här hittar du den zoombara kartan »
 

 

Så här funkar kartan: 

  • Du zoomar genom att trycka på plus/minusknapparna till vänster på kartan. Du kan även zooma genom att dubbelklicka.
  • För att förflytta dig i kartan trycker du på pilarna i det vänstra övre hörnet. Du kan också klicka vartsomhelst på kartan, hålla ned och dra för att flytta kartan.
  • Vill du att kartan ska bli lite större? Då är det bara att trycka på pilarna i det övre högra hörnet.