Vad söker du?

  • Lättläst
  • Översätt

Så mycket kan du spara på personalerbjudande

Spara på periodbiljett som personalerbjudande

Beroende på hur du reser sparar du olika mycket på ett personalerbjudande från ditt företag. I nedan exempel har vi jämfört årskostnaden om du reser med 30 dagarsbiljetter (pris för 30 dagarsbiljett x 12 månader), med årskostnaden för om du istället väljer att ha din periodbiljett som personalerbjudande och betala med avdrag på lönen. 

Varberg:

Resa mellan Årskostnad
30 dagarsbiljett
Årskostnad
med personalerbjudande
Du sparar

Varbergs kommun inkl. Ullared

7 788 kr 5 516 kr 2 272 kr
Varberg-Göteborg 22 692 kr 17 211 kr 5 481 kr
Varberg-Mölndal 22 692 kr 17 211 kr 5 481 kr
Varberg-Kungsbacka 14 280 kr 10 099 kr 4 181 kr
Varberg-Falkenberg 12 984 kr 9 182 kr 3 802 kr
Varberg-Halmstad 20 760 kr 14 683 kr 6 077 kr

 

Falkenberg:

Resa mellan Årskostnad
30 dagarsbiljett
Årskostnad
med personalerbjudande
Du sparar
Falkenbergs kommun 7 788 kr 5 516 kr 2 272 kr
Falkenberg-Göteborg 27 876 kr 20 878 kr 6 998 kr
Falkenberg-Mölndal 27 876 kr 20 878 kr 6 998 kr
Falkenberg-Kungsbacka 19 464 kr 13 766 kr 5 698 kr
Falkenberg-Varberg 12 984 kr 9 182 kr 3 802 kr
Falkenberg-Halmstad 15 576 kr 11 016 kr 4 560 kr

 

Halmstad:

Resa mellan Årskostnad
30 dagarsbiljett
Årskostnad
med personalerbjudande
Du sparar
Halmstad kommun 7 788 kr 5 516 kr 2 272 kr
Halmstad-Göteborg 27 876 kr 20 878 kr 6 998 kr
Halmstad-Mölndal 27 876 kr 20 878 kr 6 998 kr
Halmstad-Kungsbacka 20 760 kr 14 683 kr 6 077 kr
Halmstad-Falkenberg 15 576 kr 11 016 kr 4 560 kr
Halmstad-Varberg 20 760 kr 14 683 kr 6 077 kr

 

Laholm:

Resa mellan Årskostnad
30 dagarsbiljett
Årskostnad
med personalerbjudande
Du sparar
Laholm 1 zon 7 788 kr 5 516 kr 2 272 kr
Laholm-Göteborg 27 876 kr 20 878 kr 6 998 kr
Laholm-Mölndal 27 876 kr 20 878 kr 6 998 kr
Laholm-Kungsbacka 20 760 kr 14 683 kr 6 077 kr
Laholm-Falkenberg 19 464 kr 13 766 kr 5 698 kr
Laholm-Halmstad 11 676 kr 8 266 kr 3 410 kr